Jesteś na stronie:

"POLICY PAPERS" nr 24/2014 "Wojna z Kalifatem: ekonomiczne podstawy siły Państwa Islamskiego"

Autor: Paweł Godlewski |
06.10.2014

Pod koniec września 2014 r. „koalicja chętnych” pod wodzą Stanów Zjednoczonych rozpoczęła uderzenia powietrzno-rakietowe na pozycje Państwa Islamskiego (Islamic State, IS) na terenie Syrii, rozszerzając w ten sposób zasięg dotychczasowych działań militarnych przeciwko Kalifatowi. Jednymi z ważniejszych celów w Syrii były rafinerie oraz instalacje wydobywcze na złożach naftowych, kontrolowane przez IS. Nie był to przypadek, bo to właśnie dzięki wydobyciu, przerobie i sprzedaży ropy naftowej IS stworzyło imperium finansowe, które jest w stanie utrzymać armię i administrować na zajętych terenach. Analiza potencjału finansowego Państwa Islamskiego pokazuje, jak przemyślane są działania tej organizacji oraz jak trudno będzie ją powstrzymać i pokonać.

"POLICY PAPERS" nr 23/2014 "Relacje rosyjsko-izraelskie a wojny w Syrii i na Ukrainie"

Autor: Jędrzej Czerep |
29.09.2014

Relacje Izraela z Rosją oparte są o przeciwstawne tendencje. Z jednej strony determinuje je liczna i ważna politycznie populacja, pochodząca z Rosji i innych krajów b. ZSRR. Z drugiej, wieloletnie wrogie nastawienie władz radzieckich do państwa żydowskiego i idei syjonizmu. Społeczność rosyjskojęzyczna w Izraelu pozostaje istotną częścią elektoratu i każdorazowo jawi się jako „języczek u wagi” przy tworzeniu rządowych koalicji. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie na politykę zagraniczną Izraela, wpływając zwłaszcza na jego relacje z Rosją, a także (choć w mniejszym stopniu) z Ukrainą.

Biuletyn "OPINIE" nr 15/2014: "Społeczno-ekonomiczne dylematy Państwa Środka"

Autor: Elżbieta Daszkowska |
24.09.2014

Bezpośrednim rezultatem reform zapoczątkowanych w Chinach w 1978 r. było otwarcie gospodarki Państwa Środka na świat i niebywały jej rozwój, który średniorocznie wynosił nawet 10 proc. Taki sukces gospodarczy jest precedensem na skalę globalną, jako że żadnemu innemu państwu nie udało się przeprowadzić tak skutecznej transformacji gospodarczej. W jej efekcie Chiny w ciągu 30 lat przekształciły się z biednego kraju rolniczego w drugą potęgę ekonomiczną na kuli ziemskiej. Szybkie zmiany ekonomiczne wpłynęły jednak niekorzystnie na strukturę demograficzną i społeczną kraju, co w efekcie zagraża perspektywom dalszego rozwoju gospodarczego.

"POLICY PAPERS" nr 22/2014 "Koniec Traktatu INF?"

Autor: Rafał Ciastoń |
15.09.2014

W dobie kryzysu ukraińskiego (czy też może raczej: wojny ukraińskiej) do światowej opinii publicznej słabo przebijają się informacje o możliwym łamaniu przez Federację Rosyjską Traktatu o siłach nuklearnych średniego i krótszego zasięgu (Intermediate Nuclear Forces, INF). Co oznaczałoby ewentualne łamanie przedmiotowego traktatu i czy Rosjanie mogą chcieć w ten sposób coś uzyskać?

"POLICY PAPERS" nr 21/2014 "Izrael jako cybermocarstwo"

Autor: Andrzej Kozłowski |
05.09.2014

Mimo niewielkich rozmiarów terytorium i małego potencjału ludnościowego, Izrael powszechnie uważany jest za mocarstwo oraz jedno z państw o największym potencjale defensywnym i ofensywnym w cyberprzestrzeni. W raporcie przygotowanym w 2011 roku przez firmę McAfee, zajmującą się bezpieczeństwem komputerowym, Izrael uzyskał ocenę 4.5 w pięciostopniowej skali. Co decyduje o fenomenie cyberbezpieczństwa Izraela i czy możliwe jest przeniesienie ich rozwiązań na polskie podwórko?