Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 6/2014: "Cyberwojownicy Kremla"

Autor: Andrzej Kozłowski |
13.05.2014

Rosja, jako państwo z imperialnymi ambicjami, dostrzega szanse i zagrożenia związane ze wzrostem znaczenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa kraju. Nie ogranicza się tylko i wyłącznie do działań obronnych, często wykorzystując swoich hakerów do ofensywnych akcji wymierzonych w swoich wrogów – tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Biuletyn "OPINIE" nr 5/2014: "Polacy i Niemcy – wzajemne postrzeganie w UE"

Autor: Beata Jurkowicz |
06.05.2014

Dziesięcioletnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie tylko zintensyfikowało kontakty pomiędzy Polakami i Niemcami, ale spowodowało też ewolucję wzajemnego wizerunku. Jubileusze integracji państwa polskiego ze strukturami euroatlantyckimi są doskonałą okazją do przyjrzenia się w jaki sposób zmieniła się Polska, zrobienia bilansu zysków i strat, jak też wnikliwej analizy relacji naszego kraju z poszczególnymi członkami UE i NATO. Warto przy tym zwrócić uwagę nie tylko na twarde dane, ale i społeczne aspekty wzajemnych stosunków, które kształtowane są m.in. poprzez wizerunek. Oczywiście największe zmiany w tym obszarze dokonały się na linii Polska – Niemcy.

"POLICY PAPERS" nr 12/2014 "Irak na drodze ku zapaści"

Autor: Tomasz Otłowski |
29.04.2014

Tak jak przewidywano, całkowite wycofanie sił USA znad Tygrysu i Eufratu pod koniec 2011 roku coraz wyraźniej przynosi niekorzystne skutki nie tylko dla samego Iraku, ale i sytuacji geopolitycznej na całym Bliskim Wschodzie. Widać to szczególnie teraz, gdy przedłużający się konflikt wewnętrzny w Syrii wciąga, niczym „czarna dziura” bezpieczeństwa, kolejne kraje regionu. Jednym z tych państw jest właśnie Irak, gdzie sytuacja wewnętrzna – determinowana przez narastającą rywalizację szyicko-sunnicką – zaczyna powoli, acz nieubłaganie, wymykać się spod kontroli, spychając kraj na krawędź wojny domowej. Wybory parlamentarne, mające odbyć się 30 kwietnia br. w warunkach narastającej przemocy i niepełnej kontroli władz nad obszarami zamieszkanymi przez sunnitów, mogą przyczynić się jedynie do dalszej destabilizacji sytuacji w tym kraju.

"POLICY PAPERS" nr 11/2014 "Modernizacja floty okrętów podwodnych Indii"

Autor: Michał Jarocki |
22.04.2014

Marynarka wojenna Indii dysponuje największą flotą okrętów podwodnych wśród państw basenu Oceanu Indyjskiego. Zarówno liczba okrętów, jak i ich potencjał bojowy pozwalają Indiom na utrzymanie dominującej pozycji militarnej w regionie. Zachowanie tego stanu faktycznego ma fundamentalne znaczenie dla dalszej rywalizacji strategicznej, toczonej przez New Delhi z ich głównym regionalnym rywalem – Pakistanem.

Biuletyn "OPINIE" nr 4/2014: "Ukraina, Rosja i UE w gazowym klinczu"

Autor: Paweł Godlewski |
15.04.2014

Reakcja na wydarzenia na Ukrainie w pierwszych miesiącach 2014 roku po raz kolejny pokazała, w jakim klinczu znajdują się Unia Europejska, Rosja i Ukraina. Z Rosji pochodzi trzecia część importu gazu do UE. Unia z kolei odpowiada za ponad połowę eksportu surowca z Rosji. Pomiędzy Rosją i UE znajduje się zależna od rosyjskiego gazu Ukraina, przez którą przechodzi połowa tranzytu gazu z Rosji do Europy. Na horyzoncie pojawiły się też Stany Zjednoczone, które wyprzedzając Rosję w produkcji gazu zostały ocenione w UE jako możliwe źródło alternatywnych dostaw tego surowca. Specyfika handlu gazem ziemnym sprawia, że zależność pomiędzy wszystkimi stronami będzie określana raczej przez wielowymiarowe czynniki ekonomiczne, niż deklaracje polityczne, wbrew entuzjastom gwałtownych zmian kierunków dostaw gazu do UE.