Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 14/2015: "RFN wobec kryzysu imigracyjnego”

Autor: Kamil Szubart |
10.10.2015

Do końca 2015 r. na terytorium RFN przybędzie ponad 1 mln imigrantów1 z obszarów ogarniętych konfliktami zbrojnymi, jak również z państw upadłych położonych na południe i południowy wschód od granic zewnętrznych UE i NATO. Jest to sytuacja bezprecedensowa w historii, liczba ta praktycznie 2,5 krotnie przekroczy rekordowy pod tym względem 1992 r., kiedy to z obszaru Bałkanów na terytorium Niemiec przybyło 438 tys. uchodźców. Publiczna deklaracja kanclerz Merkel – „Wir schaffen das!” (Damy radę!), brzmiąca niczym slogan reklamowy – wraz z szerokim pakietem socjalnym, jaki mogą otrzymać od rządu federalnego RFN osoby ubiegające o azyl polityczny sprawiły, że Niemcy stały się punktem docelowym dla setek tysięcy imigrantów. Z kolei dla samej kanclerz jest to największe wyzwanie polityczne, przed jakim stanęła w swej dotychczasowej karierze.

"POLICY PAPERS" nr 31/2015 "Wojna z Kalifatem II: cele, siły i środki koalicji – stan po roku”

Autor: Rafał Ciastoń |
09.10.2015

Prowadzona pod kuratelą Stanów Zjednoczonych kampania powietrzna przeciwko Państwu Islamskiemu i powołanemu przezeń kalifatowi toczy się już drugi rok, jednak nawet największym optymistom trudno byłoby powiedzieć, iż w sposób radykalny ograniczyła ona zdolności bojowe i swobodę operacyjną islamistów. Cezura jednego roku stanowi jednak dobrą okazję do tego, by na nowo przyjrzeć się siłom koalicji w regionie – tym bardziej, iż w ostatnim czasie doszło do poważnej zmiany sytuacji operacyjnej nad terytorium Syrii, gdzie pojawiły się samoloty sił powietrznych (WWS) FR.

"POLICY PAPERS" nr 30/2015 "Tadżykistan – islamofobia narzędziem walki z islamizmem”

Autor: Jakub Gajda |
08.10.2015

W sierpniu i wrześniu br. doszło w Tadżykistanie do kilku niepokojących wydarzeń. W światowej prasie pojawiło się sporo opisujących je artykułów, również ośrodki analityczne w różnych częściach świata zajęły się tymi kwestiami. Z powstałych analiz, doniesień medialnych, oświadczeń tadżyckich oficjeli oraz relacji osób przebywających w Tadżykistanie wyłoniły się zasadniczo dwa diametralnie różne obrazy dotyczące toczących się w tym państwie procesów.

"POLICY PAPERS" nr 29/2015 "25 lat zjednoczonych Niemiec”

Autor: Beata Jurkowicz |
05.10.2015

3 października 1990 roku dwa państwowe podmioty prawnomiędzynarodowe, znajdujące się dotychczas w przeciwnych blokach polityczno-ustrojowych, stały się jednym państwem. W wyniku inkorporacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej przez Republikę Federalną Niemiec doszło do zjednoczenia obu państw niemieckich.

"POLICY PAPERS" nr 28/2015 "Wojna z Kalifatem II: Dżihad w Niemczech – fakty i liczby”

Autor: Kamil Szubart |
30.09.2015

 RFN to obok Francji i Wielkiej Brytanii jedno z państw europejskich o największej liczbie rodzimych dżihadystów, którzy walczyli, walczą, bądź przygotowują się do wyjazdu w celu dołączenia do Państwa Islamskiego (IS) na terytorium Syrii i północnego Iraku. Oszacowanie dokładnej ich liczby, podobnie jak w przypadku pozostałych krajów, jest bardzo trudne. Dzieje się tak głównie ze względu na szereg działań, podejmowanych przez osoby udające się na Bliski Wschód w celu zmylenia rodzimych służb bezpieczeństwa, np. przez wykorzystywanie w tym celu swobody przepływu osób w ramach strefy Schengen.