Jesteś na stronie:

Raport Fundacji Amicus Europae "Arktyka jako nowy obszar geopolitycznej rywalizacji państw i mocarstw"

Autor: Michał Jarocki, Michał Łuszczuk, Krzysztof Kubiak, Paweł Godlewski |
26.02.2013
Raport Fundacji Amicus Europae

Raport Fundacji Amicus Europae pt. "Arktyka jako nowy obszar geopolitycznej rywalizacji państw i mocarstw". jest owocem debaty, jaka miała miejsce podczas seminarium eksperckiego zorganizowanego przez Fundację w dn. 21 listopada 2012 roku.

Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze wnioski i rekomendacje z tego spotkania.

 

 

Przemysław Sadura - Raport Fundacji Amicus Europae "Szkoła i nierówności społeczne"

Autor: Przemysław Sadura |
05.10.2012
Przemysław Sadura - Raport Fundacji Amicus Europae

Bieżący kontekst debaty publicznej nie sprzyja analizie systemu edukacyjnego w kategoriach kluczowych wartości. Tymczasem bez odwołania się do egalitaryzmu, sprawiedliwości społecznej, emancypacji - a więc wartości bliskich autorowi opracowania i ideowym fundamentom Fundacji Amicus Europae oraz Fundacji im. Friedricha Eberta – trudno prowadzić poważną refleksję na temat roli szkoły we współczesnym społeczeństwie (...) Uważam, że dyskusję dotyczącą edukacji w Polsce należy prowadzić inaczej. Punktem wyjścia powinny być kluczowe wartości i wizja kształcenia. Od nich należy dopiero dojść do debaty o tym, jak powinny wyglądać poszczególne obszary: treść programowa, nadzór pedagogiczny, kształcenie nauczycieli, Karta Nauczyciela, finansowanie oświaty itd. Aby zaplanować zmiany w poszczególnych obszarach, należy opracować wizję docelową, a następnie opracować cząstkową diagnozę i zaplanować program reform, dbając o koordynację jego poszczególnych elementów. Poniższy dokument może być traktowany jako wprowadzenie do dyskusji idącej w tym kierunku. 

Raport Fundacji Amicus Europae "Bieda i wykluczenie społeczne"

Autor: Rafał Bakalarczyk |
24.03.2011
Raport Fundacji Amicus Europae

Głównym celem Raportu jest pokazanie – na przykładzie Polski oraz doświadczeń innych krajów – że problem ubóstwa i wykluczenia społecznego wymaga przeciwdziałania nie tylko ze względu na imperatyw etyczny, ale także ze względów praktycznych, związanych z efektywnością gospodarowania oraz stabilnością systemu społeczno-politycznego.