Jesteś na stronie:

Raport Fundacji Amicus Europae "Wpływ wojny z Ukrainą na sytuację wewnętrzną w Rosji i jej relacje z Zachodem"

Autor: Opracowanie merytoryczne i redakcja: Adam Kowalczyk, Wsparcie merytoryczne: Ireneusz Bil; Tomasz Otłowski, Współautorzy: Jacek Bartosiak; Robert Cheda; Konstanty Chodkowski; Paweł Godlewski; Maciej Raś |
30.06.2015

Raport jest rezultatem dyskusji, przeprowadzonej podczas seminarium eksperckiego na temat wpływu wojny na Ukrainie na sytuację społeczno-ekonomiczną i polityczną w Rosji, które odbyło się w Fundacji Amicus Europae w dniu 27 marca 2015 roku.
Raport FAE nie jest publikacją, która miałaby stanowić zamkniętą całość. Wręcz przeciwnie, ambicją autorów i Redakcji jest traktowanie tej pracy jako przyczynku do dalszych badań i dyskusji, jako punktu wyjścia do kolejnych analiz.
Mamy nadzieję, że publikacja ta stanie się dla Państwa inspiracją do takich przemyśleń oraz źródłem wiedzy dla pogłębionej analizy aktualnej sytuacji wewnętrznej w Rosji, która w dużej mierze jest wynikiem zaangażowania tego państwa w konflikt na terytorium zachodniego sąsiada.
 

Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae „Dziesięć rekomendacji dla przyszłego Prezydenta RP w zakresie polskiej polityki zagranicznej na lata 2015 - 2020”

Autor: Redakcja i wsparcie merytoryczne: Ireneusz Bil, Tomasz Otłowski; Autorzy: Zespół Analiz Fundacji Amicus Europae |
10.05.2015
Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae „Dziesięć rekomendacji dla przyszłego Prezydenta RP w zakresie polskiej polityki zagranicznej na lata 2015 - 2020”

Kompetencje i prerogatywy Prezydenta RP, wynikające z Konstytucji i szeregu ustaw szczegółowych, ale też zwyczaju politycznego i tradycji, wyznaczają jego rolę i rangę nie tylko w zakresie bieżącego funkcjonowania państwa i jego władz, ale także – a może przede wszystkim – w kształtowaniu pozycji i znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Tym samym to właśnie od urzędu i osoby Prezydenta RP w dużym stopniu zależy kierunek, charakter i kształt polskiej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa naszego kraju.

Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae „Wojna z Kalifatem”

Autor: Opracowanie merytoryczne i redakcja: Ireneusz Bil, Jakub Gajda, Tomasz Otłowski; Współautorzy: Joanna Bocheńska, Rafał Ciastoń, Jędrzej Czerep, Jakub Gajda, Paweł Godlewski, Karol Kaczorowski, Andrzej Kozłowski, Tomasz Otłowski, Kamil Szubart |
23.03.2015
Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae „Wojna z Kalifatem”

Dzięki spektakularnym sukcesom militarnym, odniesionym w 2014 r. w Iraku i Syrii, ugrupowanie ekstremistyczne o nazwie „Państwo Islamskie” (IS) i jego samozwańczy Kalifat stały się na Zachodzie głównymi podmiotami publicznej debaty o zagrożeniu ze strony radykalnego islamu sunnickiego, deklasując pod tym względem nawet Al-Kaidę - dotychczasowego islamistycznego „wroga nr 1” wolnego świata. W pół roku od rozpoczęcia kampanii militarnej przeciwko Kalifatowi, Państwo Islamskie wciąż jest przeciwnikiem niezwykle groźnym, znacznie trudniejszym do powstrzymania i zwalczenia, niż znane wcześniej islamskie organizacje terrorystyczne. Sprawia to, że wojna z Kalifatem wciąż daleka jest od zakończenia.

Prezentowany Raport Specjalny FAE pt. “Wojna z Kalifatem” to w dużej części zbiór analiz, uaktualnionych i poszerzonych, opublikowanych pierwotnie w ramach Projektu Analitycznego Fundacji Amicus Europae w okresie październik 2014 – luty 2015. Publikacja ta stawia sobie za cel omówienie i przeanalizowanie najistotniejszych aspektów wojny, prowadzonej już od ponad pół roku przez społeczność międzynarodową z Państwem Islamskim i jego Kalifatem.

Mamy nadzieję, że raport „Wojna z Kalifatem” stanie się dla Państwa przydatnym źródłem informacji i wiedzy na temat problematyki islamskiego ekstremizmu i terroryzmu w wydaniu Państwa Islamskiego. Tym bardziej, że ugrupowanie to i jego samozwańcze „państwo” jawi się coraz wyraźniej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa całego globu.