Jesteś na stronie:

Publikacja FAE/FES “For a European Progressive Eastern Policy”

Autor: FAE/FES |
25.01.2016
Publikacja FAE/FES  “For a European Progressive Eastern Policy”

Publikacja pt. “For a European Progressive Eastern Policy” jest zbiorem refleksji z Polski, Niemiec, Holandii oraz Rumunii nt. wyzwań związanych z polityką wshodnią Unii Europejskiej. Jest wynikiem szeregu spotkań dyskusyjnych ekspertów i polityków, zorganizowanych przez Fundację Amicus Europae, Max van der Stoel Stichting oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

Tezy zawarte w ww. analizach będą stanowiły punkt wyjścia do dalszej dyskusji nad wyzwaniami wspólnego sąsiedztwa w 2016 r.

Publikację można pobrać tutaj.

Raport Fundacji Amicus Europae "Wpływ wojny z Ukrainą na sytuację wewnętrzną w Rosji i jej relacje z Zachodem"

Autor: Opracowanie merytoryczne i redakcja: Adam Kowalczyk, Wsparcie merytoryczne: Ireneusz Bil; Tomasz Otłowski, Współautorzy: Jacek Bartosiak; Robert Cheda; Konstanty Chodkowski; Paweł Godlewski; Maciej Raś |
30.06.2015

Raport jest rezultatem dyskusji, przeprowadzonej podczas seminarium eksperckiego na temat wpływu wojny na Ukrainie na sytuację społeczno-ekonomiczną i polityczną w Rosji, które odbyło się w Fundacji Amicus Europae w dniu 27 marca 2015 roku.
Raport FAE nie jest publikacją, która miałaby stanowić zamkniętą całość. Wręcz przeciwnie, ambicją autorów i Redakcji jest traktowanie tej pracy jako przyczynku do dalszych badań i dyskusji, jako punktu wyjścia do kolejnych analiz.
Mamy nadzieję, że publikacja ta stanie się dla Państwa inspiracją do takich przemyśleń oraz źródłem wiedzy dla pogłębionej analizy aktualnej sytuacji wewnętrznej w Rosji, która w dużej mierze jest wynikiem zaangażowania tego państwa w konflikt na terytorium zachodniego sąsiada.
 

Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae „Dziesięć rekomendacji dla przyszłego Prezydenta RP w zakresie polskiej polityki zagranicznej na lata 2015 - 2020”

Autor: Redakcja i wsparcie merytoryczne: Ireneusz Bil, Tomasz Otłowski; Autorzy: Zespół Analiz Fundacji Amicus Europae |
10.05.2015
Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae „Dziesięć rekomendacji dla przyszłego Prezydenta RP w zakresie polskiej polityki zagranicznej na lata 2015 - 2020”

Kompetencje i prerogatywy Prezydenta RP, wynikające z Konstytucji i szeregu ustaw szczegółowych, ale też zwyczaju politycznego i tradycji, wyznaczają jego rolę i rangę nie tylko w zakresie bieżącego funkcjonowania państwa i jego władz, ale także – a może przede wszystkim – w kształtowaniu pozycji i znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Tym samym to właśnie od urzędu i osoby Prezydenta RP w dużym stopniu zależy kierunek, charakter i kształt polskiej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa naszego kraju.