Jesteś na stronie:

Polish–German cooperation in strengthening European Policy towards the East

Autor: Weronika Priesmeyer-Tkocz, Bartosz Rydliński |
27.12.2016
Polish–German cooperation in strengthening European Policy towards the East

While discussing the possibilities of strengthening Europe’s Eastern policy in the context of Polish-German relations, it should be noted that for the past several years this task has been extremely challenging. On the one hand the creation of the Eastern Partnership of the European Union in 2008 seemed to be a success of Poland and Sweden, with strong support from Germany. On the other hand, the Kremlin’s policy to increase Vladimir Putin’s influence in Russia and the former Soviet republics, together with multiple challenges in the European Union, have made the process extremely difficult.

This paper aims to draw attention to the possible grounds for Polish-German cooperation towards Ukraine and other countries within the Eastern Partnership (EaP). While celebrating 25 years of Polish-German partnership, it is worth considering what these countries have in common and what they can possibly do together for the democratic and stable development in the post-Soviet area.

Publikacja FAE/FES “For a European Progressive Eastern Policy”

Autor: FAE/FES |
25.01.2016
Publikacja FAE/FES  “For a European Progressive Eastern Policy”

Publikacja pt. “For a European Progressive Eastern Policy” jest zbiorem refleksji z Polski, Niemiec, Holandii oraz Rumunii nt. wyzwań związanych z polityką wshodnią Unii Europejskiej. Jest wynikiem szeregu spotkań dyskusyjnych ekspertów i polityków, zorganizowanych przez Fundację Amicus Europae, Max van der Stoel Stichting oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

Tezy zawarte w ww. analizach będą stanowiły punkt wyjścia do dalszej dyskusji nad wyzwaniami wspólnego sąsiedztwa w 2016 r.

Publikację można pobrać tutaj.

Raport Fundacji Amicus Europae "Wpływ wojny z Ukrainą na sytuację wewnętrzną w Rosji i jej relacje z Zachodem"

Autor: Opracowanie merytoryczne i redakcja: Adam Kowalczyk, Wsparcie merytoryczne: Ireneusz Bil; Tomasz Otłowski, Współautorzy: Jacek Bartosiak; Robert Cheda; Konstanty Chodkowski; Paweł Godlewski; Maciej Raś |
30.06.2015

Raport jest rezultatem dyskusji, przeprowadzonej podczas seminarium eksperckiego na temat wpływu wojny na Ukrainie na sytuację społeczno-ekonomiczną i polityczną w Rosji, które odbyło się w Fundacji Amicus Europae w dniu 27 marca 2015 roku.
Raport FAE nie jest publikacją, która miałaby stanowić zamkniętą całość. Wręcz przeciwnie, ambicją autorów i Redakcji jest traktowanie tej pracy jako przyczynku do dalszych badań i dyskusji, jako punktu wyjścia do kolejnych analiz.
Mamy nadzieję, że publikacja ta stanie się dla Państwa inspiracją do takich przemyśleń oraz źródłem wiedzy dla pogłębionej analizy aktualnej sytuacji wewnętrznej w Rosji, która w dużej mierze jest wynikiem zaangażowania tego państwa w konflikt na terytorium zachodniego sąsiada.