Jesteś na stronie:

Projekt "Tożsamość i wizerunek Lewicy"

Autor: Fundacja "Amicus Europae" |
31.05.2017
Projekt

 W 2017 r. FAE i Forum Postępu zakończyło realizację dużego projektu badawczego pt. „Tożsamość i wizerunek Lewicy”. Partnerem merytorycznym i finansowym tego projektu była Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych (ang. FEPS: Foundation for European Progressive Studies). Cel edukacyjny tego projektu to zainicjowanie debaty w ramach dyskursu publicznego na temat uwarunkowań obecnej pozycji lewicy politycznej w Polsce oraz wskazanie przesłanek prowadzących do rekonfiguracji tej pozycji w ramach następnego cyklu wyborczego. Cel badawczy projektu to identyfikacja, opis oraz wyjaśnienie głównych wymiarów autopercepcji tożsamości i wizerunku lewicy przez elity partyjne identyfikujące siebie jako lewicowe. 

W pierwszej fazie projektu, odbywającej się od grudnia 2016 r. do stycznia 2017 r., zgromadzono materiał empiryczny (dane sondażowe, artykuły naukowe, artykuły prasowe) na temat pozycji lewicy w systemie partyjnym III w okresie od 1989 r. do 2015 r. W tej fazie zaprojektowano, na podstawie analizy zgromadzonego materiału empirycznego, scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego, który będzie wykorzystany w drugiej fazie projektu. 

Druga faza projektu obejmowała kilka elementów. Pierwszy z nich to przeprowadzenie 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z lewicowymi politykami, którzy uczestniczyli w kształtowaniu pozycji lewicy w ramach polskiego systemu partyjnego. Ta faza obejmowała także przeprowadzenie cyklu konferencji programowych (Lublin, Wrocław, Olsztyn) i spotkania z ekspertami (politolodzy, socjolodzy).

 
 

Report: Identity and image of the Left in Poland.

Autor: |
03.05.2017

An excerpt of the article published in the 1/2 2017 issue of Myśl Socjaldemokratyczna, written by Przemysław Potocki and Sławomir Wiatr. The paper provides a preliminary summary of the research conducted as part of the project conducted by The Aleksander Kwaśniewski Foundation Amicus Europae (FAE) and The Foundation for European Progressive Studies (FEPS). The article presents a selection of quotes and opinions expressed during the workshops, seminars and individual interviews. 

 

Polish–German cooperation in strengthening European Policy towards the East

Autor: Weronika Priesmeyer-Tkocz, Bartosz Rydliński |
27.12.2016
Polish–German cooperation in strengthening European Policy towards the East

While discussing the possibilities of strengthening Europe’s Eastern policy in the context of Polish-German relations, it should be noted that for the past several years this task has been extremely challenging. On the one hand the creation of the Eastern Partnership of the European Union in 2008 seemed to be a success of Poland and Sweden, with strong support from Germany. On the other hand, the Kremlin’s policy to increase Vladimir Putin’s influence in Russia and the former Soviet republics, together with multiple challenges in the European Union, have made the process extremely difficult.

This paper aims to draw attention to the possible grounds for Polish-German cooperation towards Ukraine and other countries within the Eastern Partnership (EaP). While celebrating 25 years of Polish-German partnership, it is worth considering what these countries have in common and what they can possibly do together for the democratic and stable development in the post-Soviet area.