Jesteś na stronie:

Roport z konferencji Fundacji Amicus Europae "Budując relacje przyszłości.Unia Europejska i wyzwania Bliskiego Sąsiedztwa"

Konferencja „Budując relacje przyszłości. Unia Europejska i wyzwania bliskiego sąsiedztwa” odbyła się w Warszawie w dniu 12 czerwca 2007 r. Był to drugi projekt Fundacji Amicus Europae poświęcony reformie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Konferencję otworzył Prezes Zarządu Fundacji Amicus Europae, Andrzej Majkowski, wyrażając nadzieję, iż temat polityki bliskiego sąsiedztwa wywoła międzynarodową dyskusję i pomoże rozwiązać problemy związane z przekształceniami polityczno-społeczno-ekonomicznymi Europy Środkowo-Wschodniej oraz współpracy z Unią Europejską.

Konferencja składała się z dwóch części, podzielonych dodatkowo na panele tematyczne. Pierwsząz nich rozpoczęły wystąpienia Aleksandra Kwaśniewskiego i Rudolfa Schustera (b. Prezydenta Republiki Słowacji), po których wyemitowano nagrania z przemówieniami Prezydenta Czech Vaclava Havla i b. Prezydenta Rumunii Iona Iliescu. Głos zabrał także wiceminister spraw zagranicznych Litwy Jaroslav Neverovic, który odczytał zebranym posłanie od Prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa.

Druga część miała charakter moderowanej dyskusji panelowej pod kierownictwem Prof. Adama Daniela Rotfelda, której uczestnicy starali się udzielić odpowiedzi na pytanie dokąd zmierza Europejska Polityka Sąsiedztwa. Swoje stanowisko przedstawili: Jutta Frasch (Ambasada Niemiec w Polsce), Ambasador Ukrainy w Polsce Oleksandr Motsyk, Aleksander Duleba (Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej) oraz Raimundas Lopata (Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych na Litwie).