Jesteś na stronie:

Raport nt. działalności międzynarodowej Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996 – 2005

Fundacja Amicus Europae przedstawia Państwu Raport Pt. "Działalność międzynarodowa Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996 – 2005". Opublikowanie Raportu ma na celu usystematyzowanie oraz upowszechnienie wiedzy na temat dziesięciu lat międzynarodowej aktywności Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Mamy nadzieję, że materiał ten okaże się pomocny dla naukowców, dziennikarzy, studentów i wszystkich osób, które zainteresowane są tym niezmiernie ważnym okresem polskiej historii; także tych, którzy poszukują informacji na temat wkładu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w proces umocnienia pozycji międzynarodowej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie XX i XXI stulecia.

O skali zaangażowania Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w sprawy zagraniczne naszego kraju najlepiej świadczy liczba ponad 2600 wydarzeń o charakterze międzynarodowym z jego udziałem, w tym:
 

  • 324 oficjalnych i roboczych podróży zagranicznych;
  • 218 wizyt szefów państw obcych w Polsce;106 spotkań i audiencji premierów, szefów rządów i wicepremierów;
  • 306 spotkań i audiencji innych osobistości rządowych (ministrów, wiceministrów, szefów urzędów centralnych i sądownictwa);
  • 169 spotkań i audiencji z delegacjami parlamentarnymi;
  • 143 spotkań i audiencji z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych;
  • 714 spotkań i audiencji z korpusem dyplomatycznym;
  • 596 innych wydarzeń, spotkań i audiencji o charakterze międzynarodowym;
  • 35 spotkań krajowych o charakterze polonijnym.