"POLICY PAPERS" nr 3/2013 "Rosnieft – kluczowy element rosyjskiej ekspansji w Arktyce“

Autor: Piotr A. Maciążek |
14.01.2013

Według pierwotnych założeń włodarzy Kremla, zagospodarowaniem rosyjskiej Arktyki miał zająć się Gazprom i Rosnieft, ale ich potencjał okazał się zbyt mały (mimo to wydadzą w tej części świata 500 mld rubli do 2015 roku). Postanowiono więc pozyskać zagraniczne firmy, lecz w taki sposób, by w mieszanych spółkach około 70-75 proc. akcji należało do rosyjskich koncernów.

"POLICY PAPERS" nr 2/2013 "Morze Południowochińskie w strategicznej rywalizacji Indii i Chin“

Autor: Michał Jarocki |
07.01.2013

Polityka morska Indii w dużej mierze ogranicza się do basenu Oceanu Indyjskiego. Akwen ten, ze względu na usytuowanie geograficzne państwa, stanowi naturalne centrum zainteresowania operacyjnego indyjskiej marynarki wojennej. Zdecydowanie mniej ważne znaczenie, z punktu widzenie bezpośrednich interesów strategicznych tego państwa, posiada dla New Delhi Morze Południowochińskie. Akwen ten jest jednak traktowany przez indyjskie czynniki polityczne jako obszar potencjalnego zainteresowania i nieustannej obserwacji. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest jednak szeroko pojęta rywalizacja strategiczna Indii z Chińską Republiką Ludową.

"POLICY PAPERS" nr 1/2013 "Strategia Pekinu wobec Morza Południowochińskiego“

Autor: Rafał Ciastoń |
03.01.2013

Ubiegły rok na Morzu Południowochińskim nie należał raczej do spokojnych. Wiosną i latem dochodziło tam do szeregu incydentów z udziałem filipińskich lub wietnamskich oraz chińskich jednostek rybackich, którym natychmiastowego wsparcia udzielały okręty chińskiej marynarki wojennej (ang. PLAN). W lipcu 2012 roku sytuację na nowo zaogniła wiadomość o planach dotyczących utworzenia przez Chińczyków na zajętych przez nich w 1974 roku Wyspach Paracelskich (będących przedmiotem sporu dyplomatycznego z Republiką Wietnamu) prefektury, będącego jej siedzibą miasta i ulokowania tam stałego garnizonu wojskowego. Czyż ma to oznaczać, iż Pekin postanowił rozwiązać kwestię przebiegu granic wód terytorialnych i wytyczenia wyłącznej strefy ekonomicznej (Economic Exclusive Zone, EEZ) metodą faktów dokonanych?