"POLICY PAPERS" nr 9/2013 "Rosyjska odpowiedź na <<�łupki>>"

Autor: Piotra A. Maciążek |
19.03.2013

Nie od dziś eksperci i komentatorzy podkreślają znaczenie łupkowej rewolucji, szczególnie w kontekście Rosji, której budżet jest mocno uzależniony od eksportu surowców energetycznych. Mało pisze się natomiast na temat tego, jak Kreml przygotowuje się na nadchodzące, niespokojne czasy. Spróbujmy więc pochylić się nad tym zagadnieniem.

"POLICY PAPERS" nr 8/2013 "Grenlandia na drodze do suwerenności?"

Autor: Michał Jarocki |
15.03.2013

Zmiany klimatyczne w Arktyce nie pozostają bez wpływu na sytuację polityczną Grenlandii. Znajdująca się w politycznej zależności od Danii wyspa staje się istotnym czynnikiem przemian geopolitycznych, mających miejsce w regionie. Są one dla niej z jednej strony szansą na uzyskanie daleko idącej autonomii, która w dłuższej perspektywie mogłaby przerodzić się w pełną suwerenność. Z drugiej zaś, długoterminowe konsekwencje przewidywanych wydarzeń mogą okazać się zgubne dla jej struktury społecznej i struktur państwowych.

"POLICY PAPERS" nr 7/2013 "Korea Płn. – nowe mocarstwo atomowe?"

Autor: Rafał Ciastoń |
18.02.2013

Śmierć Kim Dzong Ila w grudniu 2011 r. uruchomiła lawinę spekulacji na temat kursu, jaki miałby zostać obrany przez nowe kierownictwo Korei Północnej. Pojawiały się opinie, że jego syn i następca ma szansę okazać się reformatorem, który skupi się na kwestiach gospodarczych i porzuci forsowaną przez ojca doktrynę songun – „przede wszystkim armia”. Część ekspertów twierdziła także, że Kim Dzong Un nie będzie samodzielnym liderem, a raczej stanie się figurantem, symbolem i narzędziem w rękach wpływowych dowódców bądź przedstawicieli aparatu partyjnego. Testy rakietowe z kwietnia i grudnia 2012 r. oraz zmiany kadrowe w kierownictwie armii zdawały się zadawać kłam obu powyższym tezom. Ich ostatecznym zaprzeczeniem stał się zaś test nuklearny, przeprowadzony przez Phenian 12 lutego br.