Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 6/2009: "Elektrownia jądrowa w Polsce - szansa czy zagrożenie?"

Autor: Mariusz Ruszel |
12.03.2009

W dniu 13 stycznia 2009 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce1, która ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Problemy związane z brakiem dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Polski oraz
współczesne wzywania energetyczno – klimatyczne przejawiające się prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na energię oraz zaostrzoną polityką klimatyczną skłoniły rząd do podjęcia działań. Jednym ze sposobów zwiększających energy mix i zmniejszających ryzyko braku energii jest rozwój energetyki jądrowej.

 

Biuletyn OPINIE nr 5/2009: "Ile za konsensus? Polskie zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym"

Autor: Małgorzata Jastrzębska |
05.03.2009

Dynamiczne, negatywne zmiany klimatu konsekwentnie od kilkunastu lat zyskują rangę jednego z najważniejszych globalnych wyzwań. Jednak o ile dostrzeżenie tego problemu przez społeczność międzynarodową staje się faktem, to jednak podjęcie konkretnych kroków jest coraz trudniejsze. Zauważalne jest to zwłaszcza przy ustalaniu tego, co będzie się działo po 2012 roku, kiedy
przestanie obowiązywać Protokół z Kioto.

 

Biuletyn OPINIE nr 4/2009: "Piractwo i terroryzm morski a bezpieczeństwo energetyczne Japonii"

Autor: Rafał Ciastoń |
02.03.2009

Kraj Kwitnącej Wiśni jest wyjątkowo wrażliwy na wszelkiego rodzaju zakłócenia transportu morskiego, który z kolei uznawany jest za najsłabiej chroniony element systemu gospodarczego najbardziej nawet rozwiniętych państw świata. Nawet światowe supermocarstwo, Stany Zjednoczone, nie jest w stanie zapewnić stuprocentowego bezpieczeństwa własnych jednostek handlowych. Za szczególnie narażony na ataki element transportu morskiego można bez wątpienia uznać transport ropy naftowej oraz gazu. Tymczasem surowce służące produkcji energii są dla ekonomii każdego rozwiniętego kraju niczym krew dla organizmu żywego, ich brak oznacza szybką śmierć wszystkich gałęzi gospodarki.