Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 25/2009: "Kierunki rozwoju polityki energetycznej UE"

Autor: Mariusz Ruszel |
14.09.2009

Wspólna polityka energetyczna będzie systematycznie zwiększała swoje znaczenie wśród priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Wejście w życie Traktatu
z Lizbony stworzy nowe instytucje oraz usprawni proces decyzyjny w ramach poszerzającej się Wspólnoty. Utworzone zostanie stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który odpowiedzialny będzie m.in. za wszystkie kwestie związane z europejską polityką zagraniczną w dziedzinie energetyki. Traktat z Lizbony stworzy możliwości rozwoju wspólnej, solidarnej polityki energetycznej UE. Polityka ta oparta będzie o klauzulę solidarności energetycznej, a także wyposażona zostanie w instrumenty zapewniające bezpieczeństwo dostaw oraz mechanizmy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Biuletyn OPINIE nr 24/2009: "The Danger of Piracy in Somalia"

Autor: Elizabeth Deheza |
12.08.2009

Piracy off the coast of Somalia is growing at an alarming rate and threatens to drastically disrupt international trade. Beyond the immediate threat that maritime piracy poses to crews, property, and ships, it endangers sea lines of communication, interferes with freedom of navigation and the free flow of commerce, and undermines regional stability by providing funds that feed the vicious war in Somalia. Political and social development is corroded by piracy in Africa, disrupting capital formation and economic development, fuelling corruption, and empowering private armies.

Biuletyn OPINIE nr 23/2009: "Relacje Chińskiej Republiki Ludowej z Ameryką Łacińską""

Autor: Marcin Maroszek |
10.08.2009

Jeszcze dziesięć lat temu zaledwie widoczne w Ameryce Łacińskiej, dziś Chiny są jednym z najważniejszych partnerów regionu. Od lat po cichu, bez politycznych fajerwerków (w przeciwieństwie do Rosji i Iranu), za to nadzwyczaj skutecznie wypełniają lukę po Stanach Zjednoczonych.
Podczas wizyty w Ameryce Łacińskiej w 2004 r. prezydent Chin Hu Jintao mówił, iż do końca dekady wymiana handlowa ChRL z regionem zwiększy się do 100 miliardów USD. Pułap ten przekroczono już trzy lata później . W pierwszej połowie 2009 r. Pekin zajął miejsce Waszyngtonu na pozycji najważniejszego partnera handlowego Brazylii – regionalnego mocarstwa i największego kraju południowoamerykańskiego . Jak do tego doszło? Na czym opiera się wzajemna współpraca? Czy kraje latynoamerykańskie na niej wyłącznie zyskują?