Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 1/2010: "Zarys głównych problemów w przestrzeni euroatlantyckiej. Tezy z dyskusji eksperckiej"

Autor: Tezy z dyskusji eksperckiej |
04.01.2010

Opracowanie „Zarys głównych problemów strategicznych w przestrzeni euroatlantyckiej” jest przeglądem spraw ważnych z punktu widzenia Polski, Europy i świata. Główne jego wątki zostały wskazane podczas dyskusji eksperckiej, przeprowadzonej w Fundacji Amicus Europae w dniu 21 października 2009 roku, poświęconej najważniejszym aktualnym problemom międzynarodowym w strefie euroatlantyckiej.
Niniejsze opracowanie odsyła jednocześnie w wielu miejscach do wcześniejszych analiz i opracowań Fundacji Amicus Europae, przygotowanych przez grono ekspertów współpracujących z Fundacją. W ten sposób przekazywany dziś w ręce Czytelnika materiał podsumowuje także dwa lata pracy Zespołu Analiz Fundacji Amicus Europae. Mamy nadzieję, że taka formuła pozwoli osobom szerzej zainteresowanym daną tematyką na łatwe sięgnięcie po lekturę uzupełniającą, znajdującą się w bogatym dorobku analitycznym Fundacji.

Biuletyn OPINIE nr 39/2009: "Porozumienie turecko-ormiańskie i jego wpływ na geopolitykę regionu"

Autor: Dominik Jankowski |
30.12.2009

Podpisanie przez Turcję i Armenię w dniu 10 października 2009 roku protokołów, które stanowią pierwszy krok na drodze ku normalizacji stosunków dyplomatycznych, tworzy fundament pod nową architekturę geopolityczną w regionie Kaukazu Południowego. Konflikt turecko-ormiański jest bowiem nierozerwalnie związany z ormiańsko-azerskim sporem o Górski Karabach. Zbliżenie na linii Ankara-Erewan doprowadziło jednocześnie do szczególnego zaniepokojenia władz Azerbejdżanu, jako że do tej pory Turcja wyraźnie stawała po stronie Baku w sprawie konfliktu karabaskiego.

Biuletyn OPINIE nr 38/2009: "Kryzys gospodarczy jako katharsis dla Unii Europejskiej"

Autor: Tomasz Niedziółka |
21.12.2009

Kryzys, który dotknął Unię Europejską, w ciągu ostatnich miesięcy odcisnął swoje piętno także na społecznych i politycznych aspektach jej funkcjonowania. Odsłonił niedostrzegane wcześniej problemy, z którymi należy się zmierzyć, aby w przyszłości proces integracji przebiegał bez przeszkód. Kryzys stał się dla Unii szansą na dostrzeżenie systemowych niedoskonałości, których wyeliminowanie może przynieść jej długofalowe korzyści.