Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 10/2014: "Bilans zaangażowania Niemiec w operację ISAF"

Autor: Kamil Szubart |
25.06.2014

Udział niemieckich sił zbrojnych w operacjach Enduring Freedom (OEF) i misji ISAF w Afganistanie był najdłuższym konfliktem zbrojnym, w którym wzięli udział niemieccy żołnierze od chwili zakończenia II wojny światowej. Jaki jest bilans tego zaangażowania dla Niemiec i ich sił zbrojnych?

Biuletyn "OPINIE" nr 9/2014: "Emigracja Polaków po 2004 roku i jej skutki"

Autor: Elżbieta Daszkowska |
17.06.2014

1 maja 2014 r. minęło dokładnie 10 lat od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej i oficjalnego otwarcia rynków wielu państw Europy Zachodniej. Zdaniem kluczowych ekspertów datę tą należy uznać za początek masowego exodusu Polaków – wg. oficjalnych statystyk za granicą żyje już ponad 2 mln posiadaczy polskich paszportów.

Biuletyn "OPINIE" nr 8/2014: "Ukraińskie siły zbrojne – stan obecny i perspektywy"

Autor: Jarosław Kit |
04.06.2014

Obecny konflikt Ukrainą z Federacji Rosyjskiej wywołuje więcej pytań, aniżeli mamy odpowiedzi. Ważne i ciekawe jest to, że ukraińska armia, która powinna była od razu przystąpić do próby sił z najeźdźcą, faktycznie poddała się bez walki na Krymie. Jeśli pozbyć się dyplomatycznego słownictwa i politycznych gier, to jaki jest aktualny prawdziwy stan ukraińskiego wojska? Czy Ukraina ma szansę na obronę swojego terytorium za pomocą własnych sił zbrojnych?