Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 1/2015: "Instrumenty polityki Iranu wobec Azji Centralnej i Afganistanu”

Autor: Jakub Gajda |
09.01.2015

Po zakończeniu misji ISAF (International Security Assistance Force) Afganistan stanie się obiektem większego zaangażowania państw sąsiedzkich. Iran jest jednym z głównych graczy, mających w niedalekiej przyszłości odegrać istotną rolę w tym kraju.

Biuletyn "OPINIE" nr 18/2014: "Wpływ Funduszy Strukturalnych UE na rozwój regionów i obszarów wiejskich”

Autor: Elżbieta Daszkowska |
05.12.2014

Akcesja Polski do UE w maju 2004 r. kojarzyła się Polakom w pierwszej chwili z szeregiem korzyści, w postaci wolności podróżowania bez wiz, a nawet bez paszportów, podniesieniem poziomu życia w postaci możliwości podjęcia pracy na obszarze UE bez zbędnych ograniczeń biurokratycznych. Wreszcie poszerzenie UE przełożyło się na poprawę rozwoju całego obszaru Polski, w postaci tzw. konwergencji realnej regionów kraju.

Biuletyn "OPINIE" nr 17/2014: "Związek Wypędzonych a stosunki RP - RFN"

Autor: Beata Jurkowicz |
28.11.2014

Po 16 latach kierowania niemieckim Związkiem Wypędzonych (Bund der Vertriebenen – BdV) Erika Steinbach odeszła na emeryturę. Jej następcą został urodzony dwadzieścia lat po zakończeniu II wojny światowej Bernd Fabritius. Czy zmiana przywództwa Związku pociągnie za sobą zmianę negatywnego wizerunku BdV w Polsce. Czy jakiekolwiek znaczenie ma obawianie się Związku w naszym kraju, w sytuacji gdy obecnie nie odgrywa on istotnej roli politycznej w Niemczech, poza tym, że niektórzy jego członkowie, jak np. obecny szef i była przewodnicząca, zasiadają w Bundestagu?