Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 4/2015: "Zaangażowanie Chin w Afganistanie – stan obecny i perspektywy”

Autor: Jakub Gajda |
06.03.2015

Pekin był celem pierwszej wizyty zagranicznej prezydenta Aszrafa Ghaniego. Wybór padł na stolicę Chińskiej Republiki Ludowej nieprzypadkowo. W ostatnich miesiącach jasnym staje się, że Chiny będą odgrywały w Afganistanie znacznie ważniejszą rolę niż
kiedykolwiek. Zaangażowaniem zostaną objęte również obszary, które dotychczas nie były obiektami zainteresowania Pekinu. Najistotniejsze w kontekście Afganistanu pozostaną kwestie bezpieczeństwa i zagrożenia ze strony Ruchu Talibów (Islamski Emirat Afganistanu, IEA) oraz Al-Kaidy. Chiny, dzięki sojuszniczym relacjom z Pakistanem, mogą pomóc nowemu afgańskiemu rządowi w osiągnięciu wyczekiwanego porozumienia ze zbrojną opozycją. W ślad za informacjami o zwiększającym się zaangażowaniu Pekinu, niektórzy analitycy zastanawiają się nawet, czy w niedługim czasie Chiny nie zyskają w Afganistanie roli porównywalnej do tej, jaką w latach 80’ odgrywał tam ZSRR, czy też Stany Zjednoczone po wydarzeniach z 11 września 2001 roku.

Biuletyn "OPINIE" nr 3/2015: "Polityka Polski wobec Ukrainy w 2014 r. – próba bilansu”

Autor: Adam Kowalczyk |
10.02.2015

Wybuch społecznego niezadowolenia, rozpoczęty na Ukrainie w listopadzie 2013 r., nazywany potocznie „Euromajdanem”, przybrał finalnie nieoczekiwaną dynamikę. Ten marginalny początkowo ruch protestu, zainicjowany przez grupę młodych ludzi, przerodził się w zjawisko o charakterze powszechnym oraz rewolucyjnym. Potencjał i konsekwencje „Euromajdanu” daleko wykroczyły jednakże poza wewnętrzne sprawy Ukrainy, a jego skutki należy zdefiniować już dziś jako wielopłaszczyznowe oraz długoterminowe.

Biuletyn "OPINIE" nr 2/2015: "Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju w Azji Południowej i Wschodniej”

Autor: Elżbieta Daszkowska |
29.01.2015

Znaczenie kontynentu azjatyckiego było przez szereg stuleci uwarunkowane jego strategicznym położeniem, jako skupiska ważnych szlaków komunikacyjnych łączących Bliski Wschód, Afrykę i Oceanię. W sposób naturalny obszar ten stał się zwornikiem wielu kultur i systemów gospodarczo-społecznych, które zaowocowały wyjątkowością państw azjatyckich, widoczną m.in. na przykładzie Chin czy Indii. Szybki rozwój gospodarczy obu wymienionych krajów nie stałby się możliwy, gdyby nie postawienie na innowacyjność, informatykę czy potencjał umysłowy. Nie bez znaczenia okazało się również kulturowe przyzwolenie na rozwój przedsiębiorstw przy odłożonej w czasie konsumpcji obywateli, co nie jest już możliwe w krajach wysokorozwiniętych.