Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 14/2015: "RFN wobec kryzysu imigracyjnego”

Autor: Kamil Szubart |
10.10.2015

Do końca 2015 r. na terytorium RFN przybędzie ponad 1 mln imigrantów1 z obszarów ogarniętych konfliktami zbrojnymi, jak również z państw upadłych położonych na południe i południowy wschód od granic zewnętrznych UE i NATO. Jest to sytuacja bezprecedensowa w historii, liczba ta praktycznie 2,5 krotnie przekroczy rekordowy pod tym względem 1992 r., kiedy to z obszaru Bałkanów na terytorium Niemiec przybyło 438 tys. uchodźców. Publiczna deklaracja kanclerz Merkel – „Wir schaffen das!” (Damy radę!), brzmiąca niczym slogan reklamowy – wraz z szerokim pakietem socjalnym, jaki mogą otrzymać od rządu federalnego RFN osoby ubiegające o azyl polityczny sprawiły, że Niemcy stały się punktem docelowym dla setek tysięcy imigrantów. Z kolei dla samej kanclerz jest to największe wyzwanie polityczne, przed jakim stanęła w swej dotychczasowej karierze.

Biuletyn "OPINIE" nr 11/2015: "Budżet obronny Grecji w dobie kryzysu finansowego”

Autor: Kamil Szubart |
27.08.2015

Potencjalne scenariusze, które w chwili obecnej leżą na stole negocjacyjnym w Brukseli i Atenach, mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa w Europie, zarówno w ramach UE, jak i NATO, co dostrzega sam sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, dając temu wyraz w wywiadzie dla kanału ARD niemieckiej telewizji publicznej 4 lipca br. Również USA pomimo postrzegania greckiej tragedii jako wyłącznej sprawy UE, zdecydowały się podjąć konkretne kroki w celu uzyskania ze strony Aten politycznych gwarancji utrzymania swojej pozycji i roli w ramach południowej flanki NATO, która obecnie stoi przed jednym z największych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego od chwili zakończenia krwawej dezintegracji byłej Jugosławii.

Biuletyn "OPINIE" nr 12/2015: "Irański potencjał surowcowy wobec perspektywy zniesienia sankcji gospodarczych”

Autor: Paweł Godlewski |
17.09.2015

W lipcu 2015 roku mocarstwom z grupy P5+1 (Chiny, Francja, Rosja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone + Niemcy) udało się osiągnąć wstępne porozumienie z Iranem, które zakłada zniesienie zachodnich sankcji gospodarczych w zamian za ustępstwa w irańskim programie atomowym. Jednym z najbardziej oczekiwanych efektów finalnej umowy, która ma wejść w życie w połowie przyszłego roku, może być znaczne zwiększenie wydobycia i eksportu na globalny rynek irańskiej ropy naftowej. Spore nadzieje wiąże się też z eksportem irańskiego gazu, zwłaszcza w kontekście dostaw do Unii Europejskiej.