Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 16/2009: "Innowacje jako przedmiot polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej"

Autor: Jarosław Kit & Ałła Bohdan |
19.06.2009

Termin „innowacja” oznacza nowe naukowo-techniczne osiągnięcia, nowe rozwiązania jako rezultat wprowadzenia nowości. Rozwój innowacyjny można scharakteryzować jako proces strukturalnego doskonalenia ekonomii narodowej, jaki odbywa się przeważnie poprzez praktyczne wykorzystanie powiązania ze zmianami jakościowymi dla podwyższenia osiągnięć produkcyjnych, podniesienia jakości produktu, wzmocnienia narodowej siły przebicia w konkurencyjności i przyspieszenia postępu socjalnego w społeczeństwie. Współczesny stan działalności innowacyjnej w Ukrainie wskazuje, że będzie ona pozostawać problemem w rozwoju państwa. W Polsce proces rozwoju zachodzi w szybszym tempie, a działalność innowacyjna znajduje swoje miejsce w różnych dziedzinach.

 

Biuletyn OPINIE nr 14/2009: "Psychologiczne aspekty terroryzmu - zarys problemu"

Autor: Tomasz Otłowski |
12.06.2009

Zjawisko terroryzmu, jako narzędzia i środka realizacji określonych celów politycznych (o podłożu ideologicznym, religijnym bądź innym), staje się czynnikiem coraz wyraźniej obecnym w stosunkach międzynarodowych w ostatniej dekadzie. Co więcej, jest wysoce prawdopodobne, że trend ten będzie się w najbliższej przyszłości nasilać, głównie ze względu na zauważalną radykalizację
postaw politycznych i światopoglądowych w wielu częściach globu, a także swoistą atrakcyjność terroryzmu, jako relatywnie nieskomplikowanego i „taniego” narzędzia osiągania konkretnych celów w polityce. Terroryzm – w różnych postaciach i formach – ma więc wszelkie szanse stać się jednym z najważniejszych czynników kształtujących rzeczywistość międzynarodową XXI wieku. Tym
samym warto przybliżyć psychologiczne aspekty tego zjawiska, jako szczególnie istotne w analizie problemu.

Biuletyn OPINIE nr 13/2009: "Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia wobec wspólnej polityki obronnej WNP"

Autor: Piotr Kuspys |
11.05.2009

Sytuacja na Ukrainie, w Mołdawii i na Białorusi pokazuje, iż WNP jako regionalne ugrupowanie polityczno-wojskowe na czele z Moskwą w kontekście bezpieczeństwa w regionie nie sprawdziła się. Jest to skutek błędnych, aczkolwiek świadomych założeń Rosji. Bezpieczeństwo poszczególnych członków Wspólnoty jest ważne dla niej o tyle, o ile dotyczy jej żywotnych interesów politycznych, wojskowych i gospodarczym w danym państwie. Niejednokrotnie, tak jak w przypadku Mołdawii i Gruzji, polityka wobec WNP jest siłą destabilizującą i źródłem działań separatystycznych. Co więcej, zeszłoroczna interwencja w Gruzji pokazała, że Rosja nadal stanowi zagrożenie dla suwerenności państw WNP, które chcą samodzielnie decydować o wyborze kierunku rozwoju.