Jesteś na stronie:

Biuletyn OPINIE nr 8/2011: "Niemcy wobec kryzysu w Afryce Północnej"

Autor: Mariusz Jankowski |
04.04.2011

Wybuch rewolucji w krajach Afryki Północnej stał się ważnym sprawdzianem dla polityki międzynarodowej Republiki Federalnej Niemiec. Tradycyjnie szeroki konsensus głównych sił politycznych w odniesieniu do podstawowych celów polityki zagranicznej jest osłabiany przez kampanię wyborczą do Landtagów. Interwencja zbrojna koalicji międzynarodowej w Libii może mieć dalekosiężne konsekwencje dla niemieckich starań o stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Coraz więcej faktów przemawia za tym, że niemiecka suwerenność w polityce bezpieczeństwa nie jest ograniczana z zewnątrz, ale cierpi na brak spójnej wizji.

Biuletyn OPINIE nr 7/2011: "Syria - kolejna arabska rewolucja?"

Autor: Marcin Toboła |
25.03.2011

„Bóg, Syria i wolność” - to najbardziej charakterystyczne spośród wielu haseł wznoszonych już niemal od tygodnia przez uczestników demonstracji w mieście Dera w południowej Syrii. Czy mamy do czynienia z kolejną "kostką domina" w bliskowschodniej układance rewolucyjnej? A jeśli tak, to czy Syria pójdzie śladem Tunezji i Egiptu, czy może Libii?

Biuletyn OPINIE nr 6/2011: "Kuryle - wieczny problem między Rosją a Japonią"

Autor: Małgorzata Stańczyk |
22.03.2011

Sporowi o wyspy, leżące na północny-wschód od Hokkaido, dało początek zajęcie ich przez wojska ZSRR w sierpniu 1945 roku. Od tego czasu strony nie znalazły rozwiązania, nie podpisały także traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Wyspy nie posiadają znaczących zasobów mineralnych. Dla Japonii nie mają większego znaczenia geostrategicznego. W kwestii tego czy takie znaczenie mają dla Rosji zdania są podzielone wśród samych rosyjskich ekspertów. Czy możliwe jest uregulowanie tego sporu?