Jesteś na stronie:

Biuletyn "OPINIE" nr 16/2014: "USA - Japonia - ChRL: trójkąt zależności gospodarczych w Azji Wschodniej"

Autor: Elżbieta Daszkowska |
27.10.2014

„Gdyby w 1950 roku ktoś powiedział, że największymi potęgami gospodarczymi pół stulecia później będą Japonia i Niemcy, zajmując drugie i trzecie miejsce w świecie, z pewnością zostałby wyśmiany. A gdybyśmy w 1970 roku wystąpili z twierdzeniem, że do roku 2007 Chiny staną się czwartą największą potęgą gospodarczą, śmiech byłby jeszcze głośniejszy. Ale w 1800 roku tak samo śmiesznie brzmiałaby przepowiednia, że do 1900 roku Stany Zjednoczone będą światowym mocarstwem. Rzeczy się zmieniają i należy oczekiwać tego, co nieoczekiwane.”

G. Friedmann

 

„Kiedy Chiny się obudzą, świat zadrży”

N. Bonaparte

Biuletyn "OPINIE" nr 15/2014: "Społeczno-ekonomiczne dylematy Państwa Środka"

Autor: Elżbieta Daszkowska |
24.09.2014

Bezpośrednim rezultatem reform zapoczątkowanych w Chinach w 1978 r. było otwarcie gospodarki Państwa Środka na świat i niebywały jej rozwój, który średniorocznie wynosił nawet 10 proc. Taki sukces gospodarczy jest precedensem na skalę globalną, jako że żadnemu innemu państwu nie udało się przeprowadzić tak skutecznej transformacji gospodarczej. W jej efekcie Chiny w ciągu 30 lat przekształciły się z biednego kraju rolniczego w drugą potęgę ekonomiczną na kuli ziemskiej. Szybkie zmiany ekonomiczne wpłynęły jednak niekorzystnie na strukturę demograficzną i społeczną kraju, co w efekcie zagraża perspektywom dalszego rozwoju gospodarczego.

Biuletyn "OPINIE" nr 14/2014: "Erdoganizm a demokracja w Turcji"

Autor: Joanna Bocheńska |
29.08.2014

Czy w Turcji jest jeszcze demokracja? - takie pytanie zadawało sobie wielu, zwłaszcza europejskich obserwatorów, analizując kampanię wyborczą i rezultaty pierwszych bezpośrednich wyborów prezydenckich w Turcji, które odbyły się 10 sierpnia. W tureckich opozycyjnych mediach pojawił się nawet nowy termin – erdoğanizm, na określenie szczególnego zjawiska, jakim jest popularność nowego-starego przywódcy tego kraju.