Zespół Analiz Fundacji Amicus Europae

Celem Zespołu Analiz Fundacji Amicus Europae jest wspieranie działalności publicystycznej oraz zachęcanie do działalności publicznej wyróżniających się młodych ekspertów, specjalizujących się w tematyce stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz polityki zagranicznej RP.

Większość publikacji opracowują stali członkowie Zespołu Analiz FAE, który składa się obecnie z 15 ekspertów. W ciągu ub. roku w ramach wydawnictw Zespołu opublikowano jednak także kilka oryginalnych opracowań osób nie będących formalnie ekspertami Fundacji.

Odbiorcami analiz Fundacji Amicus Europae są nade wszystko  środowiska eksperckie, naukowe i dziennikarskie związane z szeroko ujętą problematyką międzynarodową. Członkowie Zespołu Analiz FAE zapraszani byli do mediów w charakterze ekspertów i komentatorów bieżących wydarzeń międzynarodowych, a publikacje FAE są cytowane i podawane w bibliografiach różnego rodzaju opracowań naukowych.

Zespół Analiz Fundacji Amicus Europae utrzymuje ścisła współpracę z portalami i wydawnictwami internetowymi, zajmującymi się problematyką międzynarodową. Podmioty te (www.psz.pl, www.stosunkimiedzynarodowe.info, www.mojeopinie.pl, www.geopolityka.org,) zamieszczają na zasadzie przedruków większość analiz wydawanych przez FAE.