Letnia Akademia Integracji Europejskiej

    
 
W Akademii bierze udział 30 młodych liderów i ekspertów z Europy Środkowej i Wschodniej - wyróżniających się przedstawicieli młodego pokolenia pracujących w parlamentach, organizacjach pozarządowych, administracji publicznej, sektorze przedsiębiorstw oraz mediach.

Tygodniowy program oprócz wykładów i warsztatów zapewnia uczestnikom także możliwość zapoznania się z historią Polski i regionu. Fundacja Amicus Europea przyjmowała zgłoszenia do udziału w Akademii Integracji Europejskiej wyłącznie za pośrednictwem osób polecających - mentorów. Udział w Akademii pozwolił młodym Europejczykom ze Środkowej i Wschodniej części naszego kontynentu lepiej zrozumieć procesy integracji europejskiej oraz odnieść je do procesów transformacji i rozwoju zachodzących w ich krajach ojczystych.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, b. Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Danuta Huebner, , b. Prezes Rady Ministrów Marek Belka, b. Minister Spraw Zagranicznych Adam Daniel Rotfeld, poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec, jak i liczni goście zagraniczni – byli szefowie MSZ Litwy i Ukrainy Antanas Valionis i Boris Tarasiuk, Elmar Brok z Parlamentu Europejskiego i wielu innych.