Europejska Rada ds. Tolerancji i Pojednania

           

ECTR jest samodzielną organizacją pozarządową zarejestrowaną i mającą swoją siedzibę w Brukseli, powstałą w 2008 roku z inicjatywy szeregu organizacji pozarządowych w Europie, z wiodącą rolą  Fundacji Amicus Europae   oraz Europejskiego Kongresu Żydów. Do głównych celów Rady należą promocja w europejskiej i światowej opinii publicznej zasad tolerancji i pokojowego współistnienia; monitorowanie przestrzegania tolerancji w państwach europejskich, w tym wydawanie „białej księgi” na temat tolerancji w Europie; promocja modelowych rozwiązań legislacyjnych, umożliwiających bardziej skuteczną walkę z nietolerancją, rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią.

Rada składa się z uznanych w całej Europie osobistości ze świata polityki, kultury, nauki, sztuki – w jej skład wchodzą m. in. Goran Persson, były Premier Szwecji, Jose Maria Aznar, były Premier Hiszpanii, Rita Suessmuth, była przewodnicząca Bundestagu oraz inni. Przewodniczącym Rady jest Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Do najważniejszych projektów Rady możemy zaliczyć:

Europejski Medal Tolerancji, wręczany co dwa lata za szczególne zasługi na rzecz pojednania pomiędzy narodami. Pierwszym laureatem nagrody ECTR został Król Hiszpanii Jan Karol I Burbon. 16 października 2012 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli został wręczony drugi Europejski Medal Tolerancji, który otrzymali Prezydent Chorwacji Ivo Josipović oraz b. Prezydent Serbii Boris Tadić.

Prezydenci Josipović oraz Tadić w listopadzie 2010 roku na grobach chorwackich i serbskich ofiar wojny w latach 1991–1995 dokonali symbolicznego aktu pojednania pomiędzy Chorwatami a Serbami, co stanowiło awangardowy krok w relacjach chorwacko-serbskich. Uroczystość od samego początku otrzymała wsparcie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, który również wziął w nich udział.

Europejski Dzień Tolerancji, zorganizowany w 9 listopada 2008 roku w Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Obchody tego dnia obejmowały m.in. wystąpienia Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa Georga Potteringa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jacuesa Barrota oraz Premiera Belgii Yves Leterma. Podczas konferencji został przedstawiony - opracowany przez ECTR - projekt Ramowej Konwencji ds. Tolerancji oraz projekt Białej Księgi ds. Tolerancji.

Światowe Forum „Let My People Live!” zorganizowane w Krakowie w 65. rocznicę wyzwolenia obozu Auchwitz-Birkenau. Forum odbyło się 27 stycznia 2010 roku pod Patronatem Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuy oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.

Forum poświęcone było pamięci i refleksji nad hitlerowskim ludobójstwem oraz odniesieniu się do współczesnych wyzwań walki z nietolerancją, rasizmem, ksenofobią i antysemityzmem. Składało się części artystycznej oraz politycznej, podczas której wystąpili m.in. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Aleksander Kwaśniewski, b. Prezydent RP i Przewodniczący ECTR, Moshe Kantor, Przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydów.

Forum zgromadziło kilkuset uczestników z całej Europy, w tym kilkudziesięcioosobową grupę członków Parlamentu Europejskiego.Swoje posłania do uczestników skierowali Prezydent Francji Nicolas Sarkozy oraz Prezydent USA Barack Obama.

Konferencję "Towards Reconciliation" w Dubrowniku, która odbyła się w dniach 24-25 października 2010 roku. Celem konferencji było ukazanie jaki wpływ na pojednanie i pokojową koegzystencję mają polityka, kultura, media, religia oraz społeczeństwo obywatelskie. W projekcie wzięło udział ponad 160 uczestników z Europy i świata. Debatowali oni o możliwości radzenia sobie z rzeczywistością po konfliktach zbrojnych i etnicznych na przykładzie własnych doświadczeń. Zamierzeniem konferencji było ukazanie pojednania na Bałkanach w europejskim i światowym kontekście. Podczas grup roboczych prelegenci wraz z uczestnikami analizowali przykłady m.in. Polski, Niemiec, Izraela oraz RPA.

W konferencji wzięli udział m.in. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Chorwacji Ivo Josipović, Prezydent Czarnogóry Filip Vujanović, Przewidniczący Prezydencji Bośni i Hercegowiny Bakir Izetbegović, Wicepremier Chorwacji Slobodan Uzelac, b. Premier RP Włodzimierz Cimoszewicz, b. Premier Norwegii Kjell Magne Bondevik, b. Prezydent Cypru George Vassiliou, b. Prezydent Albanii Alfred Moisiu.